Fundacja Polska Sól

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podsumowanie działalności Fundacji „Polska Sól” w 2018 r.

Drukuj PDF

Rok 2018 był czternastym rokiem działalności Fundacji „Polska Sól”. Od pozostałych wyróżnił się większą ilością postulatów i wniosków zgłoszonych do organów centralnych. Dotyczyły one problemów związanych z solą, z polską branżą solną. Wymienić należy postulat zgłoszony do Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa o zaliczenie soli do surowców strategicznych. Realizacja postulatu umożliwi bardziej racjonalną gospodarkę solą zwłaszcza w okresie zimowym, wyeliminuje bądź ograniczy zagrożenia spowodowane jej brakiem.

Drugim, istotnym postulatem zgłoszonym do Ministerstwa Zdrowia było zwrócenie uwagi na zagrożenie do prowadzonej w Polsce od 1997 r. profilaktyki jodowej mającej na celu ograniczenie chorób związanych z niedoczynnością tarczycy. Podstawą profilaktyki jest obligatoryjny obowiązek wprowadzania do obrotu handlowego wyłącznie jodowanej soli spożywczej (kuchennej). Istotą zagrożenia jest otwarcie polskiego rynku dla pochodzącej z importu soli niejodowanej. Problem ten zgłoszono również do Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywienia i Żywności. W prowadzonej korespondencji podniesiono też brak właściwego oznakowania na niektórych partiach soli znajdującej się w obrocie handlowym oraz zgłoszono wniosek dotyczący stosowanych metod analitycznych.
Wiele czasu poświęcono problematyce dotyczącej soli drogowej. Kontakty z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zaowocowały znalezieniem wielu rozwiązań satysfakcjonujących służby drogowe i producentów soli.

Rok 2018 przyniósł istotną zmianę dotyczący jednostki centralnej sprawującej nadzór nad Fundacją. Ministerstwo Gospodarki które dotychczas sprawowało ten nadzór zastąpiło Ministerstwo Energii. Duże zmiany nastąpiły również w organie nadzorczym Fundacji „Polska Sól” którym jest Rada Fundatorów. Zostały one spowodowane przede wszystkim zmianami kadrowymi w firmach wchodzących w skład Fundacji. Aktualny skład osobowy Rady Fundatorów jest podany w dziale „Organy Fundacji i ich skład”. Prowadzona działalność była zgodna ze statutem Fundacji. Do tej działalności zalicza się również prowadzona na bieżąco analiza rynku solnego w Polsce z której kwartalne wyniki są udostępniane członkom Fundacji. Integracji branży solnej sprzyja corocznie rozgrywany halowy turniej piłki nożnej, który w 2018 r. wygrała drużyna reprezentująca Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.

 

©2012 Wykonanie: Radosław Owczarek