Fundacja Polska Sól

Drukuj

Fundacja "Polska Sól" jest stowarzyszeniem powołanym do życia w 2004 r. przez polskich producentów soli. Powstała jako organizacja konsolidująca i reprezentująca firmy związane

z branżą solną. Zadanie to Fundacja realizuje poprzez :

- ścisłą współpracę z producentami soli i ich dystrybutorami

- podejmowanie działań mających na celu ochronę polskiego rynku konsumpcyjnego

- organizację i uczestniczenie w spotkaniach dotyczących soli

- współpracę i wymianę informacji z innymi organizacjami o podobnym charakterze

- zajmowanie stanowiska w sprawach zagrażających dobremu imieniu polskiej soli

- analizę polskiego rynku solnego i zmian na nim zachodzących.

Fundacja Polska Sól wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 28-01-2004r. pod numerem KRS 0000187605 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Społecznej.

REGON: 311610947

NIP: 666-19-73-398

KRS: 0000187605

Członkowie Fundacji Polska Sól:

1. Inowrocławskie Kopalnie "Solino" S. A. z siedzibą w Inowrocławiu.

 

2. Kopalnia Soli "Kłodawa" S. A. w siedzibą w Kłodawie.

 

3. Kopalnia Soli "Wieliczka" S. A. w siedzibą w Wieliczce.


4. KGHM Metraco S. A. z siedzibą w Legnicy.

 


5.Z. O. Dębieńsko w siedzibą w Czerwionka-Leszczyny. Z dniem 2015-07-01 przyłączony do Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie-Zdrój.

 

6. CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Wspólna 62; 00-684 Warszawa).