Fundacja Polska Sól

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Posiedzenie Rady Fundatorów w dniu 25 – 02 – 2016

Drukuj PDF

Na posiedzeniu Rada przyjęła złożone przez Zarząd sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji w 2015 r. i udzieliła absolutorium Zarządowi. Rada dokonała wyboru Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję. Funkcję Prezesa powierzono ponownie Panu Bogdanowi Sztąber. Rada Fundatorów przyjęła do Fundacji CIECH S.A. pozytywnie odnosząc się do wniosku złożonego przez Zarząd firmy. W skład Rady został przyjęty przedstawiciel CIECH S.A. Pan Robert Król.

 

©2012 Wykonanie: Radosław Owczarek