Posiedzenia Rady Fundatorów w latach 2013 – 2015

Drukuj

W latach 2013 – 2015 Rada odbyła 12 posiedzeń. Tematyka posiedzeń była zdominowana przez trzy bloki tematyczne.
1. Analiza i ocena polskiego rynku solnego, podaż soli i jej gospodarcze zużycie w poszczególnych latach.
2. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu ds. opracowania europejskiej normy na sól drogową powołanego przez Europejski Komitet Normalizacyjny. Fundacja uczestniczyła w pracach zespół poprzez swoich ekspertów,  którzy dokładali starań by norma spełniała również oczekiwania polskich producentów soli i służb drogowych.
3. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi powiązanymi z branżą solną, reprezentowanie polskich producentów, zgłaszanie w ich imieniu postulatów   i wniosków dotyczących jakości soli i aktów normatywnych.

Efekty działań Fundacji to coroczny bilans solny Polski uwzględniający produkcję, sprzedaż soli na rynek krajowy i eksport, import soli oraz jej gospodarcze zużycie.           Do osiągnięć Fundacji należy również zaliczyć uwzględnienie w projekcie europejskiej normy na sól drogową części postulatów zgłoszonych przez naszych ekspertów. Aktualnie końcowa wersja projektu jest oceniana na drodze głosowania przez  krajowe komitety normalizacyjne. W zakresie współpracy z innymi organizacjami wymienić należy Europejskie Stowarzyszenie Producentów Soli Eu Salt, z którym Fundacja utrzymuje kontakt od wielu lat, a we władzach Stowarzyszenia zasiada nasz przedstawiciel. Przykładem działań, które Fundacja podjęła w imieniu polskich producentów jest interwencja w najwyższych władzach centralnych przy wystąpieniu tzw. afery solnej, czy wielokrotne spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie korekty „Wytycznych do zimowego utrzymania dróg”.

W latach 2013 – 2015 Fundacja wzorem lat poprzednich przeprowadziła trzy turnieje sportowe, które sprzyjają integracji środowiska solnego. Na posiedzeniu w dniu 22-01-2015 nastąpiła zmiana składu osobowego Rady. Na wniosek Zarządu Zakładu Odsalania „Dębieńsko” sp. z o.o. odwołano ze składu Rady Pana Romualda Klimka, a na jego miejsce powołano Pana Dariusza Leśnika.