Posiedzenia Fundacji „Polska Sól” w Kłodawie

Drukuj

W dniach 27-28.02.2014 r. odbyło się w Kłodawie posiedzenie Rady Fundatorów Fundacji „Polska Sól”. Rada oceniła działalność Fundacji w 2013 r., przyjęła złożone sprawozdanie i udzieliła Zarządowi absolutorium. Podczas posiedzenia Rada zapoznała się z wstępną oceną polskiego rynku solnego w 2013 r. oraz przyjęła informację dotyczącą pracy zespołu CEN powołanego przez Europejski Komitet Normalizacyjny do opracowania projektu europejskiej normy na sól drogową. Informację przedstawili polscy eksperci wchodzący w skład zespołu. Rada pozytywnie oceniła rozegrany w październiku 2013 r. w Wieliczce halowy turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Fundatorów.