Zebranie w Kopalni Soli „Wieliczka”

Drukuj

Zebranie w Kopalni Soli „Wieliczka”

W dniu 18-10-2013 r. w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. odbyło się posiedzenie Rady Fundatorów. Głównym tematem spotkania była analiza ewentualnych skutków dla polskiego rynku solnego po sprzedaży przez właściciela – Agencję Rozwoju Przemysłu większościowego pakietu akcji Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. W drugiej części spotkania Rada przyjęła sprawozdanie polskich członków europejskiego zespołu ds. normy na sól drogową z działalności tego zespołu. Polscy przedstawiciele kwestionowali poprawność działania zespołu pod kątem merytorycznym  i prawnym.