Zebranie w KGHM Metraco

Drukuj

Zebranie w KGHM Metraco

W dniu 22-08-2013 r. Rada Fundatorów swoje kolejne posiedzenie odbyła w KGHM Metraco. Rada zapoznała się z przygotowaną przez Zarząd roboczą wersją bilansu solnego Polski za 2012 r. Wysłuchała informacji Zarządu o realizacji prac dotyczących aktu normatywnego na sól drogową w tym wyników rozmów z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Zarząd przedstawił Radzie Fundatorów wstępne wyniki badań soli drogowej wykonanych na zlecenie Fundacji przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.