Zebranie w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino”

Drukuj

 

Zebranie w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino”

W dniu 28-05-2013 r. w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” S.A. odbyło się posiedzenie Rady Fundatorów, podczas którego podjęto decyzję o wszczęciu prac zmierzających do ustalenia aktu normatywnego dla soli drogowej mającego zastąpić nieaktualną normę PN-86/C-84081/02. Ustalono ramowy program działań, w którym uwzględniono przeprowadzenie badań soli drogowej o różnych parametrach fizykochemicznych oraz uzyskanie opinii instytucji powiązanych z solą drogową. Rada Fundatorów zatwierdziła kandydatury osób wytypowanych do pracy w powołanym przez Europejski Komitet Normalizacyjny zespole do opracowania europejskiej normy na sól drogową.