Fundacja Polska Sól

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Posiedzenie wyjazdowe w Uniejowie

Drukuj PDF

W dniach 7-8.02.2013 odbyło się w Uniejowie wyjazdowe posiedzenie Rady Fundatorów Fundacji "Polska Sól". W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele firm z branży solnej sympatyzujących z Fundacją. W pierwszej części posiedzenia Rada pozytywnie oceniła sprawozdania z działalności Fundacji w roku 2012 i udzieliła absolutorium Zarządowi. Dokonała też wyboru Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję. Na prezesa Zarządu wybrano ponownie Pana Bogdana Sztąber.
W drugiej części posiedzenia Rada dokonała analizy wstępnej wersji balansu solnego Polski za 2012 rok i polskiego rynku solnego w latach 2004-2012. Również istotnym tematem posiedzenia były działania podjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny dotyczące opracowania europejskiej normy na sól drogową. Rada Fundatorów widzi konieczność udziału polskich przedstawicieli w pracach nad projektem normy i podjęcia w tej sprawie odpowiednich kroków.

 

©2012 Wykonanie: Radosław Owczarek