Cele Fundacji

Drukuj

Cele Fundacji Polska Sól

  1. Promocja polskiej soli
  2. Badania i przyczynianie się do rozwoju rynku solnego i technologii związanych z wykorzystaniem soli.
  3. Podejmowanie działań celem zapewnienia dobrej jakości produkowanej i sprzedawanej soli.
  4. Przyczynianie się do rozwiązywania problemów naukowych, technicznych i prawnych związanych z przemysłem solnym.
  5. Współpraca z innymi organizacjami prawnymi i międzynarodowymi z branży solnej