Posiedzenie Rady Fundatorów

Drukuj

W dniu 25-08-2014 r. w Dębieńsku odbyło się posiedzenie Rady Fundatorów Fundacji „Polska Sól”. Głównym tematem posiedzenia było wypracowanie stanowiska do projektu europejskiej normy na sól drogową. Projekt opracowany przez zespół roboczy Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego – CEN został rozesłany do oceny ekspertom z poszczególnych krajów w tym również do polskich ekspertów. Po długiej dyskusji,  podczas której szczegółowo przeanalizowano projekt Rada zaleciła, by Zarząd Fundacji łącznie z ekspertami opracował  i przesłał do CEN negatywne do projektu stanowisko z racji nie ujęcia w nim szeregu wniosków i postulatów zgłaszanych podczas roboczych spotkań zespołu.