Współpraca zagraniczna - Salrom S A Rumunia

Drukuj

W trzeciej dekadzie maja 2014 r w ramach nawiązywania kontaktów i współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi przedstawiciele Fundacji spotkali się z kierownictwem rumuńskiej Krajowej Spółki Solnej – Salrom S.A. Podczas spotkania wymieniono się informacjami dotyczącymi krajowych rynków solnych oraz sytuacji na europejskim rynku solnym. Strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy.