Spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Drukuj

W dniu 12.03.2014 r. z inicjatywy Fundacji odbyło się w Warszawie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spotkanie poświęcone ocenie mijającego sezonu zimowego 2013/2014 ze szczególnym zwróceniem uwagi na korektę niedociągnięć które wystąpiły w dystrybucji soli. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że z uwagi na wcześniejsze przygotowanie zapasów soli i łagodny przebieg zimy nie odnotowano większych problemów w zimowym utrzymaniu dróg. Przedstawiciele Fundacji zgłosili postulat dalszej zmiany w „Wytycznych do zimowego utrzymania dróg” dotyczącej składu ziarnowego soli. Uzgodniono, że będzie to rozpatrywane po przeprowadzeniu dodatkowych badań.